L - S: 9:00 - 18:00
Duminica - INCHIS
021 311 83 29
0745 039 773
office@adriaexpert.ro
adrian@adriaexpert.ro
Image

CURS HAZOP-HAZID

Cum puteţi controla riscurile la locurile de muncă? 

CURS HAZOP - un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de evaluare a riscurilor, care vă permite identificarea problemelor operaționale, a pericolelor și a riscurilor, dar eficacitatea și eficiența unui studiu HAZOP depinde de competența liderului și a membrilor echipei. Cursul Hazop va ajuta liderii și specialiștii să dezvolte abilitățile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce privește siguranța instalațiilor, costurile, proiectarea și managementul în organizațiile lor. 
Cursul Hazop vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza HAZOP. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă. 
De asemenea, cursul Hazop este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta un studiu HAZOP în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme. 

Identificarea pericolelor este fundamentală pentru proiectarea şi exploatarea în condiții de siguranță și funcționare a oricărui sistem, fie că este vorba un proces dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt proces.

Metoda de studiu HAZOP este practică, bine dezvoltată și este utilă în majoritatea aplicațiilor. 

AGENDA CURSULUI

ZIUA I
09:00 - 09:30 - Primirea participanților
09:30 - 11:45 - Introducere. Aspecte legislative.
- Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor
- Scenarii credibile și cauze posibile
- Tehnicile ”what-if/checklist”
- Metodologia & Abordarea HAZOP, HAZID pentru procesele continue
11:45 – 12:15 - Coffee break
12:15 - 14:30 - HAZOP în controlul sistemelor 
- Echipa HAZOP: importanța, componența, roluri și responsabilități 
14:30 – 15:00 - Coffee break 
15:00 – 16:30 - HAZOP – raportare, monitorizare și acțiuni 
- Discuții libere, întrebări, concluzii 
ZIUA II
09:00 - 09:30 - Primirea participanților 
09:30 - 11:45 - HAZOP – Exemple, Studii de caz - Aplicație software: HAZOP Manager 
11:45 – 12:15 - Coffee break
12:15 - 14:30 - Moduri de defectare & analiza efectelor 
- Straturi de protecție
- Compararea HAZOP cu alte tehnici de analiză a riscurilor 
- Exemple, Studii de caz
14:30 – 15:00 - Coffee break 
15:00 – 16:30 - Test 
- Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare 
Image
Obiectivele Cursului Hazop: 
- Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile HAZOP, HAZID şi a le prezenta importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură. 

-Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei HAZOP-HAZID prin exemple şi studii de caz.

Structura cursului

01
HAZOP (HAZard and OPerabilityAnalysis) – Analiza HAZOP este utilizată pentru a identifica posibilele pericole şi probleme operaţionale în termeni de defecţiuni tehnice şi erori umane. ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Tehnica ● Înregistrările HAZOP ● Studii de caz
02
HAZID (HAZard IDentification) este o metodă sistematică de identificare a pericolelor existente sau potenţiale dintr-un sistem. Această metodă este adesea folosită ca bază pentru evaluarea riscurilor. ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Înregistrările HAZID
03
Aplicaţie Software: HAZOP Manager Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.
Cui se adresează Cursul Hazop: 

- Proiectanților de instalații, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere. 

Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră. 
Veți pleca acasă cu: 

aplicația software HAZOP Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)

prezentarea în format PowerPoint

mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații

diploma de participare

Curs sustinut de: ing. Adrian Ispăsoiu – Președinte ARSSM
Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi 
Număr minim de participanți: 8 Număr maxim de participanți: 15
Locaţia: București, str. Valter Mărăcineanu nr. 2 (sediul ARSSM) 
Tariful de participare:
870 Lei/persoană (Tarifele au toate taxele incluse)

Discounturi aplicate: 
- participanții de la WS & Cursurile FMEA-LOPA anterioare şi MERP beneficiază de 50 Lei reducere 
- participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere beneficiază de o reducere totală de 150 Lei 

INSCRIE-TE SI TU LA CURS

 
SECRETARIAT
021 311 83 29
cursuri@adriaexpert.ro 
ADRIAN ISPASOIU
0745 039 773
adrian@adriaexpert.ro

Note:

* Înscrierea participanţilor la curs se va face în ordinea depunerii cererilor şi efectuării plăţii. 
* Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment până la începerea cursului, cu notificare scrisă prealabilă. 
* Copia ordinului de plată se va transmite înainte de începerea cursului. 
* Anularea unei înscrieri efectuate, cu rambursarea sumelor virate din care se scade 10%+TVA, se poate face cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Nu se va rambursa nici o sumă în cazul anulării înscrierii în mai puţin de 10 zile înainte de începerea cursului. Se iau in considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (fax sau e-mail). 
* Organizatorii pot, din motive obiective, să modifice data cursului, cu o notificare prealabilă de 4 zile lucrătoare, înainte de data stabiltă înscrisă în acest pliant. 
* Pliantul de prezentare al cursului (invitaţie), împreună cu formularul de înscriere (ca parte integrantă) constituie contractul încheiat între părţi.
Pentru detalii si comenzi, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon: 0745039773 sau la adresa de e-mail office@adriaexpert.ro.
© Copyright 2020 HAZOP-HAZID. Un produs Adria Expert. Toate drepturile rezevate | Studii risc HAZOP - HAZID - SIL. Analiza risc tehnologic